سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بافت تاریخی روستای انبوه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بافت تاریخی روستای انبوه

 

رودبار 65 کیلومتر از مرکز استان فاصله دارد. روستای انبوه از توابعِ شهرستان رودبار، بخشِ عمارلو و سر راهِ قدیمیِ قزوین به دیلمان قرار دارد موقعیت این روستا، دره ای- دامنه ای و آب و هوایش معتدل است. ارتفاع های سرسبز، حاشیه ی رودخانه ها و باغ های میوه به ویژه در فصل های بهار، تابستان و پاییز دوستدارانِ طبیعت رو به این منطقه جلب می کند. رودخانه ی پُر آبِ شاهرود که یکی از شاخه های رودخانه ی سفیدرودِ میانِ دره ی کنارِ روستا جریان داردو حاشیه ی آن، جای مناسبی برای گذراندنِ فراغت می باشد. رودبار 65 کیلومتر از مرکز استان فاصله دارد. روستای انبوه از توابعِ شهرستان رودبار، بخشِ عمارلو و سر راهِ قدیمیِ قزوین به دیلمان قرار دارد موقعیت این روستا، دره ای- دامنه ای و آب و هوایش معتدل است. ارتفاع های سرسبز، حاشیه ی رودخانه ها و باغ های میوه به ویژه در فصل های بهار، تابستان و پاییز دوستدارانِ طبیعت رو به این منطقه جلب می کند. رودخانه ی پُر آبِ شاهرود که یکی از شاخه های رودخانه ی سفیدرودِ میانِ دره ی کنارِ روستا جریان داردو حاشیه ی آن، جای مناسبی برای گذراندنِ فراغت می باشد.

نوع: توليد ويژه صوتي

موضوع: اطلاعات عمومی