سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

بازی و ریاضی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی و ریاضی

بازی و ریاضیشما می‌توانید به راحتی پلاک خانه‌ی دوستتان و سن او را پیدا کنید؛ بدون آن که مستقیم از او بپرسید. برای این کار از او بخواهید:

1    پلاک خانه اش را دو برابر و با پنج جمع کند.

2    حاصل را در 50 ضرب کند.

3    سنش را به حاصل ضرب بیافزاید.

4.    365 را که تعداد روزهای سال است، به حاصل اضافه کند.

5    از نتیجه عدد 615 را کم کند و عدد به دست آمده را به شما بگوید.

ارقام سمت راست سن او و بقیّه ی ارقام شماره ی پلاک خانه اش هستند.

مثال:فرض کنید دوست شما پانزده سال دارد و پلاک خانه اش 81 است.

1)    81x2=162+5=167

2)    167x50=8350

3)    8365=8350+15

4)   8730= 8365+365

5) 8115  =615- 8730

می‌توانید به جای سنّ، شماره ی کوچه ی دوستتان را بپرسید.

تساوی زیر را برقرار کنید:

با استفاده از علائم(جمع، منها، تقسیم، ضرب)به این تساوی 2 3 4 5 6 7 8=9 برسید.

نکته

اگر بخواهیم یک عدد سه رقمی را در عدد 1001 ضرب کنیم، اصلاً احتیاج به عمل ضرب نداریم. چون تنها کافی است که عدد سه رقمی را دو بار تکرار کنیم.

مثال:

643x1001= 643643

712x1001=712712

خودتان هم امتحان کنید!.

منبع:رشد نوجوان