جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بازی محلی شونه آمن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی محلی شونه آمن

بازی محلی شونه آمن


Loading the player...

 

از انواع بازی های محلی مخصوص پیران است ، بازیکنان دو « سرشریک» برای خود انتخاب می کنند . این دو نفر باز می گیرند در نتیجه تمام عده بازیکنان به دو قسمت مساوی تقسیم می شوند بعدا برای اینکه تعیین کنند کدام دسته بالا و کدام دسته پایین باشند تر یا خشک می آورند . عده ای که بالا رفتند بازی را شروع می کنند ابتدا « سرشریک » ایشان چوبی به طول یک متر که از لوازم بازی است در دست می گیرد . سرشریک عده ای که پایین هستند ، توپ پشمینی که در دست دارد و به طرف سر شریک دسته مقابل می اندازد و او با چوب خود این توپ را می زند . دسته ای که پایین رفته اند اگر توپ را گل بگیرند و به بدن یکی از بازیکنان دسته بالا بزنند بازی را برده اند و به جای دسته اول بالا می آیند و اگر نتوانستند ، بازیکنان دسته بالا یکی بعد از دیگری توپ را با چوب می زند . هر تن فقط سه باز می تواند چوب خود را به طرف توپ به حرکت در آورد اگر در این سه دفعه نتوانست توپ را بزند او هم سوخته و از بازی خارج می شود و اگر تمام نفرات دسته بالا به همین نحو بسوزند ، بالطبع نفرات پایین بالا می آیند و بازی را ادامه می دهند . میدان بازی عبارت از مربعی است که قبلاً خط کشی شده است . این بازی به « بیس بال» شباهت زیادی دارد .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : طنز و سرگرمی

کاری از :پوران حاجتی