رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازی سپه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی سپه

Loading the player...

از انواع بازی « جفتک چارکش» تهران است ، این بازی را در تهران « سه پی یک پی » می خوانند . بازیکنان که تعداد ایشان محدود نیست پشک می آورند شماره آخر پشک به هر کس افتاد ، کنار خطی که قبلاً کشیده اند خم می شوند و سایر بازیکنان از روی او می جهند بعداً که همه بازیکنان عمل جستن خود را انجام دادند به اندازه یک طول پای چپ و یک عرض پای راست ، از خط ، فاصله می گیرند و دوباره خم می شوند و سایرین از روی پشت او می جهند تا اندازه گیری سوم ، بازیکنان هنگام جستن باید پاهای خود را لب خطی که قبلاً کشیده اند بگذارند در اندازه گیری چهارم بازیکنان از لب خط تا محل پرش به دو خیز می جهند ، بازی به این ترتیب ادامه پیدا می کند تا کسی از حدود مقررات بازی خارج شود و بسوزد ، در این صورت او به جای نفر اول خم می شود .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : طنز و سرگرمی

کاری از :پوران حاجتی