سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

بازی بومی محلی چاله درگنی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی بومی محلی چاله درگنی

بازی بومی محلی چاله درگنی


Loading the player...

این بازی ، از بازی های مخصوص پسران است و کله زنی نیز خوانده می شود . در این بازی بازیکنان چاله بزرگی را که یخدان می خوانند در نظر می گیرند . بعداً هر یک چاله ای برای خود درست می کنند و هریک دو چوب که یکی نیم متر و دیری در حدود بیست و پنج سانتی متر ایت در دست می گیرند . بعداً خطی مستقیم کشیده و مبدا بازی را معین می کنند یکی از بازیکنان چوب کوچک خود را روی خط می گذارد و دیگری باید با چوب بزرگ خود به چوب کوچک طرف بزند ، در صورت زدن ، نام یکی از بازیکنان را می برد و این شخص باید عمل قبلی را انجام دهد . در صورتی که یکی از بازیکنان موفق نشد چوب خود را به چوب طرف بزند ، باید چوب خود را در چاله بزرگ بیندازد در صورتی که نتوانست ، باخته است و به برندگان کولی می دهد . این بازی را می توان از انواع « الک دولک » مرسوم تهران دانست .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :طنز و سرگرمی

کاری از :پوران حاجتی