جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

بازی اوستا سلام - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی اوستا سلام

Loading the player...

در این بازی بومی محلی از بین افراد ، یکی از میدان به سراغ چند بازیکن می رفت تا هریک را که توانست بگیرد و تا مرکز بازی به کولش سوار شود بازیکن ها به چابکی از جلویش دویده و در می رفتند و هریک که زودتر خودش را به اوستا می رسانید به علامت عدم باخت می گفت :  اوستا سلام

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :فرهنگ و  آداب و رسوم

کاری از :پوران حاجتی