جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بازمانده ای از خانواده سردار جنگل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازمانده ای از خانواده سردار جنگل

پریرخ جنگلی یکی از بازماندگان خانواده میرزا کوچک خان است که هر ساله در سالروز شهادت سردار جنگل در مزار او حضور می یابد.