جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

باران خواهی در گیلان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باران خواهی در گیلان

باران خواهی در گیلان


Loading the player...

آب از اساسی ترین نیازهای انسان است وبدون این عنصر طبیعی ، حیات امکان پذیر نیست ، از دیرباز عناصر و پدیده های طبیعی در نزد انسان جایگاه و اهمیت ویژه ای داشت که آب و آفتاب بدلیل کارکرد حیاتی و عمده شان از حرمت و قداست بیشتری برخوردار بودند .

در بیشتر دوره های تاریخی وتمدن های کهن ، آب وآفتاب ،پرستش شده اند .در ایران ، آب به لحاظ قدمت کشاورزی وصحاری کویری همواره مورد توجه بوده است .طبیعی است که در بسیاری از دین ها ، سرچشمه زندگی وباروری را به صورت موجودی مادینه تصور کنند در ایران ایزدبانو اردوی سورا آناهیتا ،یعنی آب های نیرومند بی آلایش ، سرچشمه همه ی آب های روی زمین است .او منبع همه ی باروری های طبیعت است ، در حالی که در جایگاه آسمانی خود قرار دارد سرچشمه ی دریای کیهانی است .او نیرومند ودرخشان ، بلند بالا وزیبا ، پاک وآزاده توصیف شده است .

از آن جا که عناصر فرهنگ معنوی ، مقام تر از فرهنگ مادی است ، بُن مایه های این نوع فرهنگ در سیر تاریخ تکامل اجتماعی چند قرن وحتی چند هزاره باقی می ماند این فرهنگ در هردوره ی تاریخی با پذیرش تغیراتی مناسب با اوضاع واحوال اقتصادی واجتماعی ، در پوشش فرهنگ نو ادامه ی بقا می دهد .باران خواهی نیز جزیی از باورهای عامیانه وگنجینه ی فرهنگ معنوی است وریشه در اساطیر وگذشته های خیلی ور دارد .کم آبی وخشک سالی های متناوب خسارات فراوانی به روستائیان می زد واین موجب پدید آمدن مراسم متعدد ومتنوع تمنای باران در سراسر ایران می شد که پاره ای از آن ها هنوز متداول است اما در گیلان هم با وجود جنگل های سرسبز ، جریان رودهای متعدد هزاران ساله ودریای خزر ، مراسم تمنای باران وجود داشته است .مردم سرتاسر این منطقه ، از زمان های دور مراسم تمنای باران داشته اند .تا پیش از ساخته شدن سد سفید رود در منجیل رودبار زیتون، آب زمین های کشاورزی ، بویژه شالیزار ، از رودها که برآن ها سدهای بومی و فصلی می بستند ، ویا از آب ذخیره شده در آبگیرهای طبیعی یا دست ساز تأمین می شد زمانیکه باران و برف می بارید ، در آبگیرها ذخیره می شد و در ماه های کم باران برای شالیزارها استفاده می شد .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :فرهنگ آداب و رسوم

کاری از :پوران حاجتی