جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

بابابزرگ مهربون - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بابابزرگ مهربون

بابابزرگ مهربون


 


بابابزرگم امروز

آمده خانه ي ما

همراه خود آورده

شادي و مهر و صفا

 

در دست او يك عصا

بر چشم دارد عينك

براي من خريده

يك توپ و يك عروسك

من شادهستم امروز

كنار بابابزرگنشستم تا بگويد

قصه ي روباه و گرگ

 

 
منبع: http://ava.mahd.ir