سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ای آنکه غمگینی! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ای آنکه غمگینی!

ای آنکه غمگینی!


ای آنکه غمگینی و سزاواری

واندر نهان سرشک همی باری

از بهر آن کجا نبرم نامش

ترسم رسدت اندوه و دشواری

رفت آنکه رفت، و آمد آنک آمد

بود آنچه بود، خیره چه غم داری؟

هموار کرد خواهی گیتی را؟

گیتی‏ست، کی پذیرد همواری؟

مستی مکن که نشنود او مستی

زاری مکن که نشنود او زاری

شو تا قیامت آید زاری کن،

کی رفته را به زاری باز آری؟

آزار بیش‏بینی زین گردون

گر تو به هر بهانه بیازاری

گویی گماشته‏ست بلایی او

بر هر که تو بر او دل بگماری

ابری پدید نی و کسوفی نی

بگرفت ماه و گشت جهان تاری

فرمان کنی و یا نکنی، ترسم

بر خویشتن ظفر ندهی باری ...

اندر بلای سخت پدید آرند

فضل و بزرگمردی و سالاری

 

رودکی

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

 منبع: تبیان