جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

اینجا مال من است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اینجا مال من است

پسر کوچولو با گچ یک خط کشید بچه ها حالا اونطرف خط مال اون جایی که هیچکس اجازه نداره واردش بشه اما خرگوش و حلزون و شاخ و برگ درختها و ابرها به این خط مرزی توجه نمی کنن یعنی از اون خط می گذرن ؟ بله اما اگر دوست دارید بقیه ماجرا رو بشنوید باید این کتاب و بخونید اسم این کتاب قشنگ هست (اینجا مال من است ) نویسنده این کتاب هم رویی لیر بچه ها و آقای بهمن رستم آبادی هم این کتاب و ترجمه کرده من خیلی دلم می خواد این کتاب و بخونم شما چی بچه ها؟

Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert