جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

اگر تی لو بداره-- می لو خبرا---- هرگز فونوکونه موشته هاندورا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر تی لو بداره-- می لو خبرا---- هرگز فونوکونه موشته هاندورا

اگر تی لو بداره-- می لو خبرا---- هرگز فونوکونه موشته هاندورا


اگر تی لو بداره-- می لو خبرا---- هرگز فونوکونه موشته هاندورا
اگر بوته کدوی شما ازبوته کدوی ما خبرداشت همان بار--نارس وآفت زده رو هم بعمل نمی آورد
یا اگرازبدبختی ماخبرداشتی بدبختی خودت رو -رو نمیکردی
غم شما درمقابل غم ما--اصلا" بحساب نمیاد
منبع : جامعه مجازي گيلاني ها