سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اگر اشیایی مشترکا خریداری شود و نیت یکی وقف و دیگری تملیک باشد حکمآن اشیاء چیست؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اگر اشیایی مشترکا خریداری شود و نیت یکی وقف و دیگری تملیک باشد حکمآن اشیاء چیست؟

Loading the player...

اگر اشیایی مشترکا خریداری شود و نیت یکی وقف و دیگری تملیک باشد حکمآن اشیاء چیست؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید:
هرکدام حکم خود را دارد و اگر قابل تفکیک نیست طبعا باید با آن معامله وقف شود.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : احکام و نماز


عوامل برنامه :

تهیه کننده :  فرزاد کواکب

تولید ویژه: معصومه مفیدی