جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اوتیسم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اوتیسم

Loading the player...

در حوزه ی ابزارهای ارتباطی،ارتباط غیر کلامی کودکانی که دچار بیماری اوتیسم هستند بسیار ضعیف  است.حالت چهره و عاطفه در آنها دیده نمی شود و مشکل اصلی در حوزه ی کلامی است که تاخیر زبان تا سن 5 الی 6 سالگی یا نوجوانی دیده می شود. بازی های این کودکان معمولا تخیلی و عملکردی نیست .کودکان سالم معمولا بازی های تخیلی دارند مثل عروسک بازی،خاله بازی،تفنگ بازی یا بار زدن به ماشین و نشان دادن آن به شکل تخیلی . ولی این دسته از کودکان که دچار بیماری اوتیسم هستند این بازی ها را به این شکل نشان نمی دهند،مدت ها ممکن است با یک پیچ بسیار ساده به شکل تخیلی و امثال آنها بازی کرده و خودشان را مشغول کنند.

 

 

Autism

In the area of communicational instruments, children with autism have so weak non-verbal relationship.

Emotional form of the face isn't seen on their faces and the main problem in verbal domain is delay of it until 5 to 6 or adulthood. Games of these children are not usually imaginary and functional. Healthy children usually have imaginary games like: playing with dolls, aunt game, playing with gun, loud a truck and showing them in an imaginary form. But these children are different and may play with a so simple screw for a long time in an imaginary way and make they busy with it.