جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

آوای هم خوانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای هم خوانی

Loading the player...

در قدیم مراسم ازدواج محدود به منطقه ی خود روستا بود اما امروزه به دلیل شبکه ارتباطی مرزی برای ازدواج وجود ندارد.در آداب سنن گذشته ازدواج، اجازه از خانواده بسیار اهمیت داشت

 

Sound compatible

Limited  to  rural  areas  but  their  wedding   today  because there is no network  border  azdvaj. Dradab past traditions of marriage, let the family was very important