جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

آوای قاسم آبادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای قاسم آبادی

Loading the player...

آداب عروسی در فومن؛ منطقه (پیشه حصار)یکی از مناطقی است که تحقیقات گسترده ای صورت گرفته . در این منطقه سن ازدواج برای دختر ۱۴ سال و برای پسر ۱۷ سال بوده. که در این ازدواجها اسم زوج در دفتری ثبت می شد تا مراسم عروسی برگزار شود.

 

 

Sounds of  ghasem abadi

Wedding Etiquette Fouman; area where( Pise hesar) of the extensive research done. In this area 14 years of age at marriage for girls and for boys was 17 years. These marriages were registered in the name of the couple to the wedding to be held in the office