رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

آوای فامیل بران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای فامیل بران

Loading the player...

در مراسم عقدکنان، عروس آرایش نمی کند و به علت اینکه دختران جوان حضور دارند از این مسئله امتناع می کنند.چشم زدن یکی از علتهای امتناع است