رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آوای عروس گوله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای عروس گوله

Loading the player...

یکی از مواردی که باید در مورد مراسم های آئینی رعایت کرد  ثبت،ضبط به موقع فرهنگ عامه است. متاسفانه منسوخ شدن بسیاری از این ترانه ها، جایگاه فرهنگی را دچار تزلزل می کند