آوای سحر در رضوانشهر

قبل از اینکه چند روزی باقی است که ماه مبارک رمضان شروع شود، تمامی روستاهای رضوانشهر به خصوص روستای {سیاه بیل} خانه ها و مساجد را با هم تمیز می کنند.قدیم سحر خوان ها ، فانوس می گرفتند و خانه به خانه با صدای بلند مردم را بیدار می کردند.