آوای رمضان در سیاهکل

مناجات خوانی به صورت شعر یکی از سبک های قدیمی در استان گیلان است که در ماه های مبارک رمضان خوانده می شد. اکثر این اشعار در وصف حضرت محمد رسول ا... ،علی (ع) و ثناگویی ها اجرا می شد