رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

آوای رعنا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آوای رعنا

Loading the player...

بین عقد و عروسی فاصله بود. وقتی می خواستند عروس را به خانه داماد ببرند باید پا دری می دادند و این از مراسم عقدکنان بود

 

 

Sounds of Rana

The wedding was away. I wanted to take the bride to the groom's house the door was down and the ceremony was aghd konan