سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

آهنگ فریدون پوررضا سیا ابران - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

آهنگ فریدون پوررضا سیا ابران

سیا ابرانای باد و بورانای ◇◈◇ ستاره دنه ای آسمان ◇◈◇
باد و بوران است ستاره ای ◇◈◇ در آسمان نیست ◇◈◇
 
ترسم ورگ دکه می کولامانای ◇◈◇ وای می بوزانای می گوسندان ◇◈◇
بیم آن دارم که گرگ به آغلم راه ◇◈◇ یابد وای بر بزها و گوسفندان من ◇◈◇
 
کی تموم بونه ای زمستانای ◇◈◇ باد و بورانای ورف و طوفان ◇◈◇
کی خواهد رفت این زمستان ◇◈◇ باد و طوفان برف و بوران ◇◈◇
 
آفتاب وتابه سبز چاکانای کوه ◇◈◇ و کامانای دشت و دامان ◇◈◇
تا آفتاب بتابد بر دشتهای سبز ◇◈◇ بر دشت و جنگل و کوه و کوهستان ◇◈◇
 
سورخه گول در بیه در بهارانای ◇◈◇ مع مع بزنن می وراکان ◇◈◇
گلهای سرخ در بهاران سر در بیاورند ◇◈◇ بره های من بع بع کنند ◇◈◇
 
در کمین درن وشنه ورگانای ◇◈◇ ترسم آخر ببم بی مزد چوپان ◇◈◇
گرگهای گرسنه در کمین هستند ◇◈◇ می ترسم آخرش چوپان بی مزد شوم ◇◈◇
 
می بوزاکانای می ◇◈◇ گوسندانای می وراکان ◇◈◇
آه بزهای من گوسفندان ◇◈◇ من بره های من ◇◈◇
 
خودا می کولامه شب بگیته ◇◈◇ جور کلهتانه ورف دگیته ◇◈◇ بوز گالشه دل غم بگیته ◇◈◇
خدا جان آغلم را شب گرفته ◇◈◇ کوه های بالادست در برف است ◇◈◇ و قلب چوپان را غم گرفته است ◇◈◇
 
می دیل تور آبو ای خودا جان ◇◈◇ کی خانه بشون ای زمستان ◇◈◇ آتش وگیره جان ورگان ◇◈◇
دلم دیوانه شده ای خدا جان ◇◈◇ کی قرار است این زمستان برود ◇◈◇ و آتش به جان گرگها بیفتد ◇◈◇
 
خودا تو بدار می بوزاکانای ◇◈◇ می گوسندانای می وراکان ◇◈◇
خدایا تو نگهدار بزها و ◇◈◇ گوسفندها و بره های مرا ◇◈◇