اهمیت روز قدس از زبان امام خمینی (ره)

Loading the player...

اهمیت روز قدس از زبان امام خمینی (ره) / من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم که براى کوتاه کردن دست این غاصب (اسرائیل) و پشتیبانان آن، به هم بپیوندند…