سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

آن چیست که...؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آن چیست که...؟

آن چیست که...؟1- آن چیست که باگریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

2- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

3- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

4- آن چیست من می روم واومی ماند؟

5- آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب و مستاجردارا است؟

6- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود؟

7- آن چیست که بالا می رود بار دارد، پایین می آید کار دارد؟

8- نام گلی است که با حذف کردن حرف اولش روی آب شناور می شود؟

9- آن چیست که هم خودکار دارد هم پرنده؟

10- آن چیست که دیده می شود ولی وجود ندارد؟

جواب

1- ناودان

2- ساعت پاندول دار

3- قلم نی

4- ردپا

5- نقطه

6- قیچی

7- قاشق

8- شقایق

9- نوک

10- سراب

منبع:کتاب چیستان و معما