جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

آموزش و پژوهش - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش


بخش آموزش:

بخش آموزش، صدا و سيماي مركز گيلان به طور رسمي از سال 1377 در مركز ، پس از افتتاح شبكه باران شروع بكار نمود . در سال 1378 ، همگام با گسترده تر شدن فعاليت سازمان صدا وسيما ، نياز به امر آموزش در كل سازمان احساس مي شد . تمركز تمام اين نيروها در تهران و معاونت آموزشي امري غيرممكن مي نمود ، از اينرو ، معاونت آموزش سازمان و چند مركز آموزش افتتاح گرديد كه يكي از آن مراكز ، مركز آموزش گيلان ( زيباكنار ) بود ، كه علاوه بر فعاليتهاي داخلي ، برنامه ريزي ، نظارت و اجراي دوره هاي آموزشي محوله از سوي اداره كل آموزش سازمان را برعهده گرفت .

بخش پژوهش :

بخش تحقيقات ،مطالعات و سنجش برنامه اي صدا وسيما ي مركز گيلان فعاليت‎ ‎خود را در دهه ‏‏50شروع كرد .در سال هاي قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي نظر‎ ‎سنجي ها نه بصورت منسجم و فراگير ‏ولي بصورت پراكنده در شهر رشت انجام مي‎ ‎گرفت.نام واحد تحقيقات در آن سالها تحقيقات اجتماعي ‏بود و پرسشگران آنرا‎ ‎همكاران رسمي و قراردادي مركز تشكيل مي دادند.آخرين مسئول واحد ‏تحقيقات‎ ‎اجتماعي در مركز گيلان آقاي پورشرق بود‎.
تا سال 1373واحد تحقيقات‎ ‎مستقلي در مركز گيلان وجود نداشت و نظرسنجي ها زير نظر واحد برنامه ‏ريزي‎ ‎انجام مي گرفت. از سال 1373 مجوزي براي جذب يك كارشناس پژوهشي به مركز گيلان‎ ‎ابلاغ ‏شد كه آقاي همايون ميره جيني بعنوان كارشناس پژوهشي بصورت حق الزحمه‎ ‎اي جذب ‏شدند.ازسال1373تا 1375واحد تحقيقات مركز گيلان زير نظر مدير واحد‎ ‎برنامه ريزي مركز گيلان ‏آقاي حبيب مستفيضي اداره مي شد تا اينكه در سال‎ 1375 ‎بصورت واحد مستقل شد واحد تحقيقات و ‏مطالعات سنجش برنامه اي صدا‎ ‎وسيما ي مركز گيلان از قديمي ترين واحدهاي تحقيقات صداوسيماي ‏مراكز كشور‎ ‎بشمار مي رود كه توانسته در اداوار مختلف موفقيتهايي را بدست آورداين واحد‎ ‎در سال های ‏‏1386 ،1384، 1383 ،1380 ،1375 ،1374 موفق به دريافت جايزه در بخش‎ ‎توليدات مراكز شد،همچنين ‏دو اثر توليدي مركز گيلان كه با پشتوان پژوهشي‎ ‎انجام گرفته بود توانست در جشنواره چهاردهم ‏و پانزدهم به عنوان‎ ‎برترين دست پيدا كند برنامه نمايشي راديويي ننه زيرون با 7 جايزه و برنامه‏‎ ‎مستند قلعه ‏رودخان با 5جايزه بعنوان يكي از موفق ترين كارهاي مركز گيلان‎ ‎در طول پانزده روزه جشنواره بشمار ‏مي رود.
در سال 1379 و در اولين سال انتخاب‎ ‎پژوهشگران برتر سازمان آقاي همايون ميره جيني بعنوان ‏پژوهشگر برتر سازمان‎ ‎صدا وسيما انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.همچنين طرحها بررسي انتظارات‎ ‎مخاطبان از برنامه هاي صدا وسيما ي گيلان،بازارهاي هفتگي گيلان،افسانه هاي‎ ‎تالش در سال هاي ‏‏84، 80 ،79 بعنوان يكي از طرح هاي برگزيده هفته پژوهش معرفي و‎ ‎مورد تقدير قرار گرفتند. از سال1384 ‏و با انجام طرحهاي مستند باب جديدي در‎ ‎همكاري واحد تحقيقات با توليد (صدا وسيما) باز شد مستند ‏قلعه رودخان‎ ‎ومستند غار آويشو از برترين كارهاي توليد مركز گيلان بشمار مي روند كه با‎ ‎پشتوانه ‏پژوهشي به مرحله اجرا درآمده اند.از آثار برجسته واحد تحقيات مركز‎ ‎گيلان بايد به بازار هاي هفتگي ‏اثر همايون ميره جيني بررسي انتظارات از‎ ‎برنامه صدا وسيماي مركز گيلان اثر اصغر عليزاده،همايون ميره ‏جيني ،طرح‎ ‎تالاب انزلي اثر داريوش دادگر قلعه رودخان اثر محمدي ميخوش،غار آويشوي‎ ‎ماسال اثر ‏احمد سفر دوست ،آق اولراثر سركار ساچلي اختر ، افسانه هاي تالش‎ ‎اثر سركار سهيلا صائبي ،ياران ‏ميرزا اثر فريدون شايسته و....نام برد.
از‎ ‎افرادي كه در واحد تحقيقات مشغول شده اند آقاي حبيب ‏مستفيضي بعنوان فردي‎ ‎كه در راه اندازي واحد تحقيقات فعاليت داشته اند نام برد.از سال 1375 تا سال 1377‏‎ ‎مدير واحد تحقيقات آقاي همايون ميره جيني بودند. از سال 1377 تا1379 سركا‎ ‎خانم منيژه دريغ گفتار از ‏سال1379 تاكنون آقاي همايون ميره جيني مدير‎ ‎واحد تحقيقات مي باشند.