سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

امام حسن عسگری(ع) در کودکی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امام حسن عسگری(ع) در کودکی

امام حسن عسگری(ع) در کودکی


روزی بهلول از کوچه‌ای عبور می‌کرد. کودکانی را دید که مشغول بازی هستند؛ ولی یکی از آنها ایستاده است و بازی نمی‌کند.
بهلول به او گفت:
ـ می‌خواهی وسیلهٔ بازی برای تو بیاورم، تا با کودکان دیگر به بازی پردازی؟ کودک پاسخ داد:
ـ خداوند، ما را برای بازی کردن نیافریده است!
بهلول پرسید:
ـ پس ما برای چه هدفی آفریده شده‌ایم؟
کودک گفت:
ـ برای عبادت پروردگار؛ چنانچه خدا در قرآن می‌فرماید: «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون.»
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازنمی‌گردید؟!
بهلول گفت:
ـ شما هنوز کوچک هستید و به سن بلوغ نرسیده‌اید.
کودک با کلامی دلنشین پاسخ داد:
ـ مادرم را دیدم که می‌خواست آتش روشن کند. او هیزمهای کوچک را در اجاق گذاشت و آتش زد، سپس هیزمهای بزرگ را در روی آنها گذاشت تا آتش بگیرند!
بهلول که از دانایی کودک در حیرت بود، پرسید:
ـ نام تو چیست؟!
و پاسخ شنید:
ـ حسن عسگری(ع)

برگرفته از کتاب حکایتها و لطیفه‌های تربیتی