جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

الکه بازی - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

الکه بازی

الکه بازی یکی از بازی هایی است که در رودبار ومنجیل و مناطق اطراف آن انجام می شود. در الکه بازی گروهی از جوان ها و نوجوان ها برای بازی به محوطه نسبتا وسیع می آیند ودر آن مکان قرار های بازی را مرور می کنند. 

در وسط زمین بازی دو آجر به فاصله 25 سانتی متر از یکدیگر قرار داده می شود وتکه چوبی تراشیده بطول 35 سانتی متر بر روی آن گذاشته می شود.

بازیکنان به دو گروه سه نفری تقسیم می شوند. و روبروی هم با فاصله تقریبی صد متر می ایستند یکی از بازیکن ها با چوبیکه پوست آن کنده شده و به طول یک متر می باشد. چوب کوچک را از روی آجرها به هوا پرتاب می کند  و آنرا به سمت گروه مقابل می فرستد. در مرحله بعد فاصله آجرها بیشتر می شود و چوب بزرگتر بر روی آجرها قرار می گیرد.

بازیکنان مقابل که چوب کوچکتر به طرف آنها پرتاب شده باید چوب کوچک را به سمت آجرها پرتاب کند .اگر چوب کوچک به چوب بزرگ بخورد. تیم مقابل بازنده می شود و اگر چوب کوچک به آن نرسد فاصله آن تا چوب بزرگ اندازه گیری می شود یک متر دو متر وامتیاز داده می شود به گروه مقابل این بازی از بازی های روستای تکلیم از توابع شهر رودبار است واین بازی در آن انجام می شود در گذشته بجای چوب از سنگ استفاده می شده است .