جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

آلکس مکنزی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آلکس مکنزی

آلکس مکنزی


وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست.

علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است.