سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

افسردگی بزرگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

افسردگی بزرگ

Loading the player...

علائم اختلال افسردگی در نوجوانی متفاوت تر است و به صورت دیگری خودش را نشان می دهد.نوجوان می تواند با سوءمصرف مواد مخدر،رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری و فرار از مدرسه،بی قراری و رفتارهای جنسی بی بند و بار این بیماری را نشان بدهد.در سالمندان هم می تواند این بیماری به شکل های مختلفی خودش را نشان بدهد،شاید بصورت زوال عقل باشد و حافظه بیمار دچار مشکل شود .از نظر توجه و تمرکز اختلال پیدا کند و دچار اختشاش شعور شود و نسبت به محیط پیرامون خودش بی تفاوت باشد،کند و کم ارتباط شود که البته جدا کردن این دو بیماری افسردگی و زوال عقل مشکل است که با تصویربرداری و آزمایشاتی که انجام می شود و مصاحبه بالینی که صورت می پذیرد و تفاوت هایی که وجود دارد می توان حدس زد که اختلال مربوط به کدام بیماری است.

 

 

Depression

Symptoms of depression disorder are more different in adulthood and show differently. Teenagers can show the disorder by abuse of narcotics, antisocial behaviors, aggregation, escaping from school, impatience and licentious sexual behaviors.

The disorder could be shown differently in the elderly people. Maybe it is like dementia and the memory of patient encounters with problem and is different to his/her around environment, have less communication. But separating these to disorders (depression and dementia) is difficult that should be diagnosis through photography, tests and clinical interview. Throughout differences can guess the disorder relates to which diseases.