رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

افزایش صید کیلکا از خزر - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش صید کیلکا از خزر

شناسه : 160511055

افزایش صید کیلکا از خزر

صید کیلکا از دریای خزر در گیلان افزایش یافته است. 
صیادان گیلانی از ابتدای امسال تاکنون هزار و307 تن ماهی  کیلکا صید کردند که 65 درصد بیشتر از پارسال است.
با صيد این مقدار کیلکا 12میلیارد و700 میلیون ریال درآمد نصیب صیادان شد. 
اکبرایلدرم معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت: شرایط مناسب آب و هوایی، افزایش تکثیر طبیعی و تعدیل شناورهای صید از مهمترین دلایل افزایش صید کیلکا در گیلان است.    
صید اینگونه ماهی دردریای خزر، از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد هر سال بعلت تخم ریزی و تولید ممنوع است.
270 صیاد گیلانی با 27 فروند شناور دردریای خزر کیلکا صید می کنند.
آنچوی، چشم درشت و معمولی سه گونه ماهی کیلکا دریای خزر است. صید کیلکا فقط در شب انجام می شود.
صیادان باانداختن نور به داخل آب دریا موجب جمع شدن ماهیان کیلکا می شوند و با تور صید می کنند.
 
منبع: خبرگیلان