رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

افزایش سهمیه آرد خانوارهای عشایر تالش - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش سهمیه آرد خانوارهای عشایر تالش

شناسه : 339332568

افزایش سهمیه آرد خانوارهای عشایر تالش

سهمیه آرد خانوارهای عشایر تالش افزایش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی تالش گفت:این سهمیه به ازای هر نفر 7 گیلوگرم به 12 کیلوگرم افزایش یافت.
تالش 14 هزار عشایر کوچنده و کوهستان نشین دارد.  
  
منبع : خبر گیلان