رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

افتتاح بزرگترین حوزه علمیه خاورمیانه- رشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

افتتاح بزرگترین حوزه علمیه خاورمیانه- رشت

افتتاح بزرگترین حوزه علمیه خاورمیانه- رشت

نوع : تولید ویژه عکس

موضوع :مذهبی