جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

آفتاب‌خواهی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آفتاب‌خواهی

آفتاب‌خواهی


شهر: مناطق مختلف استان
نام مناسبت: آفتاب‌خواهی
زمان اجرا: هنگامی كه مردم از بارش باران فراوان خسته می‌شوند
مکان اجرا: روستاهای گیلان
آداب و رسوم:
هنگامی كه بارش زیاد باران مردم را دچار زحمت می‌كند كودكان كه از گناه به دورند دست به سوی آسمان بلند می‌كنند دسته‌جمعی به راه می‌افتند و از خدا تابش آفتاب را می‌طلبند. در شرق گیلان رسم آفتاب‌خواهی نام خورد تابه یعنی آفتاب بتابد را بر خود دارد و به این ترتیب انجام می‌شود كه كودكان یكی را از میان خود به نام پیربابو برمی‌گزینند و چند نفر دیگر جاروی كهنه، انبر، نمد پاره و حصیر پاره به خود می‌آویزند و هر یك چوبدستی به دست گرفته و به درخانه‌ها می‌روند و شعرهایی در زمینه درخواست آفتاب از خدا و شرح خراب شدن لوازمشان در اثر بارش زیاد باران سر می‌دهند و ضمن خواندن این اشعار چوبهایشان را بر زمین می‌كوبند صاحب‌خانه گل آتشی به سوی آنها می‌اندازد و آنان با ضربه‌های چوبهایشان آتش را خاموش می‌كنند و هدایايی از صاحب‌خانه گرفته به خانه دیگر می‌روند در غرب استان نیز این مراسم تقریباً به همین شكل انجام می‌گیرد.
تاريخچه:
تاریخچه این مناسبت نیز همانند بسیاری دیگر از مناسبتهای رایج در استان گیلان به درستی مشخص نیست.