رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

آغاز رها کردن میلیون ها بچه ماهی در رودخانه های منتهی به خزر در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز رها کردن میلیون ها بچه ماهی در رودخانه های منتهی به خزر در گیلان

شناسه : 129797123

آغاز رها کردن میلیون ها بچه ماهی در رودخانه های منتهی به خزر در گیلان

رها کردن 150 میلیون بچه ماهی استخوانی از دیروز در رودخانه های منتهی به دریای خزر آغاز شد. 
رهاکردن این بچه ماهیان تا پایان تیرماه ادامه دارد. 
اسحاق شعبانی مدیرکل شیلات گیلان در رشت گفت: پیش بینی می شود امسال با رها کردن 150میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی حدود9 هزار تن به ذخایر این گونه ماهیان خزر افزوده شود.
پارسال 148میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه های منتهی به دریای خزر در گیلان رها شد.
صید قاچاق، آلودگی رود خانه هاوبرخی شرایط طبیعی موجب می شود که فقط حدود 10درصد بچه ماهیان استخوانی که دررودخانه های منتهی به دریای خزررها می شود به چرخه صید برسد.
صیدبی رویه و قاچاق، آلودگی رودخانه و دریا و از بین رفتن زیستگاه های زادآوری طبیعی باعث کاهش ذخایر بچه ماهیان استخوانی خزر درسال های گذشته شده است.
سفيد، کفال، سوف و سيم از مهمترین گونه های ماهیان استخواني دریای خزراند که شیلات گیلان سال هاست برای حفظ ذخایر آنها برنامه ریزی کرده است.
همه ساله صید ماهیان استخوانی دریای خزر از اواخر مهرآغاز می شود و تا اواخر فروردین سال بعدادامه خواهد دارد.
صید انگونه ماهیان دریای خزر از اواخر فروردین تا اواخر مهر هر سال به دلیل تخم ریزی ممنوع است.
 
منبع: خبرگیلان