جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه - فرم های مخصوص دریافت وام - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه - فرم های مخصوص دریافت وام

اطلاعیه - فرم های مخصوص دریافت وام


حسب بخشنامه صادره از سوی معاونت محترم اداری و مالی سازمان با عنایت به افزایش روز افزون اخطاریه از ‏سوی بانکها و موسسات مالی مختلف مبنی بر عدم پرداخت اقساط وام دریافتی توسط پرسنل مرکز و به منظور ‏جلوگیری از صدور بی رویه فرم های مخصوص دریافت وام منبعد صدور هر گونه فرم مبنی بر این امر تابع شرایط ‏تعیین شده ذیل بوده و بر مبنای مفاد اعلام شده ذیل اقدام خواهد شد:‏

‏1.‏    هر کارمند می تواند حداکثر ضمانت وام 3 نفر را تقبل نماید و صدور فرم های جدید مستلزم تسویه و تمام ‏وام های قبلی است.‏

‏2.‏    در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده درخواست های بعدی برای صدور فرم وام قابل اقدام ‏نخواهد بود.
‏‏3.‏    مبلغ خالص دریافتی هر فرد بر مبنای سیستم حقوق و  دستمزد مبنای دریافت وام و ضمانت قرار گرفته و ‏دریافتی دیگر از جمله پاداش بهره وری و برآوردها ملاک نخواهد بود.
‏‏4.‏    در صورت ارسال اخطاریه از سوی بانک چنانچه حقوق متعهد کفاف پرداخت اقساط را ننماید مابقی ‏اقساط از حقوق ضامن با حداکثر مبلغ کسر و ضامن حق هیچگونه اعتراضی ندارد

 

معاون اداری و مالی مرکز

21 شهریور 89