جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور

شناسه : 217877978

اطلاعیه شماره 26 ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 26 اعلام کرد: به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می رساند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد و لذا از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید . 
ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین 7/12/1376 و قبل از آن می توانند در انتخابات شرکت نمایند .
 
منبع :خبر گیلان