سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور

شناسه : 237916093

اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور

در اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور تأکید شد: اخذ رأی منوط به ارائه شناسنامه؛ حتی در بیمارستان ها و پادگان ها 
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 116 از اعضای شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور خواست تا از رأی دهندگان حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره 116 ستاد انتخابات کشور آمده است :به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می¬رساند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد و لذا از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .
ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین10/2/1377و قبل از آن می¬توانند در انتخابات شرکت نمایند .
 
منبع : خبر گیلان