سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور

شناسه : 237913120

اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور : حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی مجاز است .
در اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور آمده است : حضور نمایندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می توانند تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور آمده است : براساس ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، حضور نمایندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می توانند تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند. 
همچنین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و نمایندگان فرماندار ترتیبی اتخاذ نمایند تا این نمایندگان درمحل مناسبی استقرار یابند. نمایندگان محترم نامزدهای انتخاباتی نیزمی توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرایی، مراتب را به هیأتهای اجرایی یا نظارت شهرستان یا بخش کتباً گزارش نمایند. 
 
منبع : خبر گیلان