سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه - اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی و رفع مشکل همکاران محترم سازمان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه - اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی و رفع مشکل همکاران محترم سازمان

اطلاعیه - اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی و رفع مشکل همکاران محترم سازمان


به اطلاع کارکنان رسمی مرکز می رساند حسب دستور ریاست محترم سازمان و به منظور اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی و رفع مشکل همکاران محترم سازمان به معاون اداری و مالی سازمان اجازه داده شده است با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حداکثر پنج سال ارفاق سنوات خدمت تا سقف 25 سال و بدون در نظر گرفتن شرط سنی با ضوابط و شرایط بشرح ذیل موافقت نماید:
1. درخواست بازنشستگی کارمند بدون قید و شرط توسط بالاترین مقام مرکز مورد موافقت قرار گیرد.
2. در تاریخ اجرای حکم ، حداقل سنوات خدمت معتبر کارمند بدون در نظر گرفتن سنوات ارفاقی در مورد بانوان کارمند 15 سال تمام و در مورد کارکنان مرد 20 سال تمام باشد.
3. کل کسور بازنشستگی سنوات خدمت ارفاقی حداکثر برای مدت 5 سال بر مبنای 24 درصد آخرین حقوق و مزایای مستمر درخواست کننده توسط اداره کل بازنشستگی ، ذیحسابی و اداره کل امور مالی محاسبه و به طریق مقتضی دریافت و به حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود.
4. پاداش سنوات خدمت کارکنانی که بر اساس این مقرارت بازنشسته می شوند بر مبنای سال های خدمت تمام وقت آنان محاسبه و پرداخت می شود.
5. به کار گماردن افراد جدید به جایگزینی کارکنانی که مطابق این مقررات بازنشسته می شوند تحت هر عنوان و شرایطی ممنوع می باشد.
6. بازگشت به خدمت رسمی ، قراردادی و یا اشتغال مجدد کارکنان مشمول این مقررات تحت هر عنوان و شرایطی ممنوع می باشد .
7. مدت اجرای این آیین نامه از تصویب (7 اردیبهشت 91 ) به مدت 5 سال می باشد.
8. همکاران متقاضی و واجدالشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور اداری مرکز مراجعه نمایند.
معاون اداری مالی مرکز