جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

آسیابان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آسیابان

Loading the player...

آسیا نام دستگاهی است که گندم و جو و ذرت را به آرد تبدیل می نماید .قسمت اصلی آسیا از دو تخته سنگ گردو عاج دار تشکیل یافته که سنگ زیرین آن ثابت است وسنگ روئین با فشار آب به گردش در می آید وجبوباتی را که بین آن دو تخته سنگ قرار می دهند می ساید و به آرد تبدیل می کند .در بیرون دروازه ی قوچان ، در مسیر نهر بزرگ خیابان ، دو ساختمان ساده به هم چسبیده به نام آسیاب دیده می شود در قفای هر یک از این دو آسیاب حوضچه ی گرد وعمیقی به نام تنوره ی آسیاب وجود دارد که دهانه اش به قطر سه ذرع است و هرچه پایین تر می رود تنگ تر می شود و در عمق هفت ذرعی به روزنه ای به قطر نیم ذرع تبدیل و آبهای نهر با فشار بسیار زیاد از آن خارج می گردد .یک چرخ تو پر مخروطی پره دار به طور عمدی در مقابل این روزنه کار گذاشته شده و انتهای محور آن از سوراخ وسط سنگ زیرین آسیا گذشته به سنگ رویین متصل گردیده است ، به گونه ای که وقتی آب نهر وارد تنوره می وشد ، گرداب آسا از روزنه ی کف آن بیروت می جهد وچرخ پره دار و سنگ روئین آسیا را به گردش در می آورد بالای سنگ آسیا یک مخزن تخته ای ناودان داری قرار دارد .گندم ها را درون آن می ریزند تا هماهنگ با چرخیدن سنگ ، گندم ها بتدریج از طریق ناودان داری قرار دارد .گندم ها را دورن آن می ریزند تا هماهنگ با چرخیدن سنگ ، گندم ها بتدریج از طریق ناودان به سوراخ وسط سنگ روئین بریزد وآرد حاصله از لبه ی سنگ زیرین به گودال مخصوص آرد بپاشد کار آسیابان این است که مواظبت حرکت سنگ وکم وزیاد شدن فشار آب باشد ومراقبت کند که صاحب گندم ها به نوبت جلو خالی نچرخد نهر خیابان در قسمت بالای تنوره همیشه آرام ولبالب است وزیر سایه درختانش تفرجگاه مردم و برای معرکه گیران وکسبه دوره گرد مناسب ترین مکان می باشد ولی قسمت پایین آسیا که سه چهار ذرع از کف خیابان گوتر است ، به جای طویله واستراحت گاه چهارپایانی است که گندم به آسیاب می آورند .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی