سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اسکیزوفرنی (شیزوفرنی)

Loading the player...

حدود یک درصد جامعه به اختلال اسکیزوفرنی مبتلا می شوند و در هر سنی ممکن است این بیماری دیده شود.حتی در بچه های کوچک یا افراد سالمند اما به طور شایع این اختلال در سنین 15 تا 35 سال اتفاق می افتد و شیوع آن در مردان مساوی زنان است و در همه ی دنیا و همه ی فرهنگ ها و نژادها این اختلال وجود دارد.

این اختلال در نواحی سردسیر بیشتر رخ می دهد و به خاطر همین حدس زده شده که شاید پایه ی عفونی به ویژه ویروس ها در بروز این بیماری نقش داشته باشد.بروز مجدد این بیماری بعد از درمان بیشتر در خانواده هایی دیده می شود که از لحاظ هیجانی در سطح بالا قرار دارند.این سطح هیجانی بالا می تواند بصورت مثبت و به شکل کنترل کنندگی مفرط یا رفتار کودک مابانه و یا بصورت منفی به شکل پرخاشگری و رفتار خصمانه خودش را نشان بدهد.

 

 

Schizophrenia

About 1% of people in society are affected by schizophrenia disorder and this disease could be seen in each age even in children or the elderly. But the disorder commonly occurs between 15 and 35 and the spread of it in men is equivalent to women. This disorder there is in all over the world, all cultures and races.

This disorder mostly occurs in cold region and because of this, we guess that maybe infectious base especially virus could be effective in outbreak of the disorder. Reappearance of the disorder after treatment is seen mostly in the families that locate in high level of excitement level, the disorder can show itself positively in the form of excessive control or childish behavior and negatively in the form of aggression and hostility behavior.