سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

اسکوتر سیاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اسکوتر سیاه

Loading the player...

این پرنده 46 الی 51 سانتی متر طول دارد .پرنده نر کاملاً سیاه ونیم نوک بالای منقارش یک برجستگی به رنگ سیاه دارد .پرنده ماده قهوه ای و دو طرف صورت و زیر گلویش سفید مایل به چرک است .پرنده ماده شبیه ماده اردک تاجدار ولی از آن کوچکتر وزیستگاهشان نیز متفاوت است .شبیه ماده مرگوس سفید نیز هست ولی تفاوت های فاحشی با این گونه دارد .در پرواز سفیدی در بالهایش دیده نمی شود .رنگ پاها وچشم ها تیره است .پرنده نر در موقع شنا ، دم نوک تیز خود را کمی به طرف بالا نگه می دارد .این پرنده از پرندگان حمایت شده ایران وشکار ممنوع است .این پرنده از پرندگان کمیاب ایران است که سالهاست در ایران دیده نشده است .اما آخرین گزارش اینگونه مربوط به زمستان سال 1350 است که پرنده ماده به همراه اردک سیاه کامل در سواحل استان مازندران دیده شد ، گاهی در استان گیلان نیز دیده می شود .نوع دیگر اسکوتر ، اسکوتر بال سفید یا همان اردک سیاه مخملی است .این پرنده 53 تا 59 سانتی متر طول دارد .پرنده نر کاملاً سیاه که در حالت نشسته با یک لکه سفید در بال ، لکه سفید کوچکی در زیر چشم سیاهش ، منقار قوی وبا اندکی برجستگی در قاعده مشخص می شود .دوطرف منقار سیاه آن بالش از ماده اسکوتر سیاه قابل تشخصی است در هر دوجنس چشمها سیاه وپاها قرمز است که در هنگام غوطه زدن پاهای قرمر رنگش دیده می ود پرنده ای گوشه گیر واغلب به تنهایی یا در دسته های کوچک در نزدیکی سواحل دیده می شود درباره وضعیت این گونه باید گفت ، این پرنده از پرندگان حمایت شده ایران وشکار ممنوع است ، واز پرندگان کمیاب ایران است که تنها ممکن است زمستان ها در استان گیلان وبرخی نقاط ایران مشاهده گردد .

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی