جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

اسپه مز گت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسپه مز گت

اسپه مز گت


اسپه مز گت استان: گيلان شهر: ديناچال پره سر نام مکان: اسپه مز گت آدرس: نوع مکان: تاریخی تاريخچه: روستاي ديناچال واقع در شهر ديناچال پره سر قرار دارد ، بر دست راست رو دخانه ديناچال ودر قسمت شرقي جاده هشتپر بناي قد يمي كه دكتر منوچهر ستوده در كتاب خود از آستارا تا استر آباد از بنا هاي عجيب گيلان دانسته است قرار دارد ، نام اين بنا اسپيه مز گت است كه تلفظ آن به زبان تالشي مي باشد و معني آن به فارسي مسجد سفيد مي شود، آ قاي فخرايي در كتاب گيلان در گذر گاه زمان مينويسد ، اسپيه مز كت عباد تگاهي است در كيشه خاله ديناچال كه اكنون رو به ويراني است ، گفته مي شود كه پيش از ساختمان مسجد ، آتشكده بوده است ، اين بنا امروزه رو به نابودي كامل قرار دارد و طبيعت از يك طرف و سود جويان عتيقه از سوي ديگر به فر سايش و نابودي آن كمر همت بسته اند ، متا سفانه در هيچيك از كتب تاريخي محلي و سفر نامه هااز اين بنا اسمي نيامده است ، حتي رابينو تمام گيلان را زير پا گذا شته بود ، از اين بنا تاريخي نامي به ميان نياورده است . اين بنا كه يكي از پر ارج ترين و قديمي آ ثار تاريخي گيلان است ، وضع فيزيكي بنا و كتيبه ساده خط كوفي آن شاهد صادق بر قدمت اين بنا است ، مصالح اصلي بناي مسجد ساروج است.