استغاثه

مناجات با خدا در شب های قدر با صدای «سعید حدادیان» (12:13)