جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد

شناسه : 64446435

دکتر نجفی استاندار گیلان با حضور درصداوسیمای مرکز گیلان به پاس قدردانی از تلاش های مدیرکل و کارکنان این مرکز برای کمک به توسعه استان و کسب جوایز متعدد در جشنواره های مختلف به محسن نصرپور مدیرکل مرکز لوح تقدیر اهداء کرد.

استاندار درجمع کارکنان با ریشه یابی مشکلات استان خاطرنشان کرد: مشکلات استان همیشه بدلیل کمبود اعتبار وتحریم ها  نیست بلکه برخی مشکلات به دلیل ضعف مدیریت ها وپیگیری نکردن مشکلات استان از سوی مسئولان درپایتخت است. محمد علی نجفی درادامه با بیان اینکه حضور کارشناسانه برنامه های خبری درمسائل مختلف استان برای پیگیری وحل بسیاری از مشکلات استان موثر است – ازمسئولان استان خواست پاسخگویی به خبرنگاران را دراولویت کارهای خود قراردهند.

استاندارپیش از دیدارصمیمی با مدیرکل وکارکنان صداوسیمای مرکزگیلان از بخش های مختلف این مرکز به ویژه استودیوی درحال ساخت برنامه های تلویزیونی دیدن کرد . وی رویکرد دولت وتوجه ویژه به توسعه رسانه ازطریق تقویت منابع اعتباری وحمایت ملی است که دراین راستا درمذاکرات به عمل آمده با مسئولان رسانه ملی ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور گام های موثری برای حل مشکلات اعتباری سازمان صداوسیما برداشته شده است .

وی همچنین توفیقات برنامه های مختلف صداوسیمای مرکز گیلان در جشنواره ی تولیدات مراکز در تبریز را نشان توان بالای مرکز گیلان دانست .

استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد.
استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد.
استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد. استاندارگیلان با حضور در صداوسیما از نقش مدیرکل و کارکنان این مرکز درتوسعه استان قدردانی کرد.