اسامی 16 نفر از برندگان برنامه تلویزیونی" شجره طیبه "

نام برنامه : شجره طیبه
 • علی اصغر برجسته از آستانه اشرفیه
 • رقیه ستوده روش از رشت
 • عباس صالح نژاد از انزلی
 • اکبر حسنی از فومن
 • آسیه وحدانی فر از املش
 • فرزاد ستوده روش از رشت
 • مریم لطفی نیا از رشت
 • حسین لطفی از رشت
 • احسان خوش خلقت از رشت
 • مهدی آفرینش خاکی
 • محمود حسامی کرمانی از کرج
 • هما خدابنده از رشت
 • کاظم امامی نژاد از رشت

 

توضیحات :

آستانه اشرفیه    علی اصغر برجسته
رشت     رقیه ستوده روش
انزلی    عباس صالح نژاد
فومن    اکبرحسنی
املش    آسیه وحدانی فر
املش     فاطمه وحدانی فر
رشت    فرزاد ستوده روش
رشت    مریم لطفی نیا
رشت    حسین لطفی نیا
رشت    احسان خوش خلقت
          مهدی آفرینش خاکی
کرج    محمود حسامی کرمانی
رشت    زینب لطفی نیا
رشت    هما خدابنده
کرج    محمد حسامی کرمانی
رشت    کاظم امامی نژاد