اسامی برندگان برنامه ماه مهربانی ویژه افطار 1396

نام برنامه : ماه مهربانی
 • محسن یزدانی از تهران
 • بهزاد عقیلی از اهواز
 • محمد علی آذر یارقاضیانی
 • هادی بزرگی از مشهد
 • امیر ملکیان از تهران
 • زینب شریفیان از رشت
 • محسن صداقت کردار از صومعه سرا
 • ریحانه مزرعی از رشت
 • پریسا نجفی از کرمان
 • معصومه یاوری از آذربایجان غربی
 • مریم عاشوری از رشت
 • میلاد خمیس آبادی از کرج
 • آرزو منوچهری از رشت
 • عباس مختاری از اصفهان
 • مهین یاوری از آذربایجان غربی
 • آمنه اسماعیلی از رشت