اسامی برندگان برنامه خانه مهر 1396

نام برنامه : خانه مهر
  • .

 

توضیحات :
جایزه بن خرید از رستوران کال کباب
 تهیه کننده: آقای ابوذر باقر سلیمی
 

1- کبری حسین زاده از رشت                                                          22-  فریبا حقیقی از رشت

2- رقیه بابایی از تهران                                                                  23- زینب صالحی از رودسر

3- زهره اخلاقی از مشهد                                                               24-  زهرا فتوت از رشت

4- صدیقه پاک پور از رشت                                                            25-  صدیقه هاشمی از رشت

5- نرگس ربیعی از لشت نشا                                                           26-  ساره نوروزی از رودسر

6- زهرا یکرنگ از کرج                                                                  27- شکوفه قاسمی از کلاچای

7- مهین رمضانپور از رشت                                                            28-  مریم غلامی از رشت

8- امین حبیبی از انزلی                                                                29- مریم رحمان زاده از رشت

9- حجت طاهری از رشت                                                             30- فتح ا... الله بخش از لوشان

10- شهلا اعتباری از رشت                                                            31- محترم سیامی از رشت

11- زینب محب دوست از رشت                                                     32- منصوره محمد نیا از رشت

12- محدثه فریدی از لنگرود                                                             33-  لیلا بلباسی از املش

13- رقیه فرجی از رشت                                                   14- سیده مریم کریمی از خشکبیجار

15- فاطمه ملک محمدی از رشت                                                  16- مرصع یعقوبی از ماسال

17- معصومه میر مشتاقی از صومعه سرا                                                      18-  فتح ا... الله بخش از لوشان

19- زهرا بهبودی از رشت                                                     20- رعنا ترکمان پور از تبریز

21-  نغمه قوتی از فومن