رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

از دولتی بج سوروفم آب خوره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

از دولتی بج سوروفم آب خوره

Loading the player...

به طفیل بوته برنج ،سورف(علفی هرز که در برنج زار می روید)هم آب می خورد.

تو که خود به خود کسی نیستی ،هر چه داری از دیگری داری.

نانخور و جیره خور دیگری بودن ،زیر سایه دیگری زندگی کردن ،انگل وار زندگی کردن.

طفیل در فرهنگ لغت به معنای انگل است.

نوع: تولید ویژه صوتی

موضوع : ضرب المثل های گیلان

 

You're your own person, no matter what else you do.

Assorted breads and other assorted rations being another shadow life, living like parasites.

The dictionary meaning lizard parasite.