جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

از دولتی بج سوررفم آب خوره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دولتی بج سوررفم آب خوره

از دولتی بج سوررفم آب خورهبه لطف برنج ، علف هرزهم سیراب میشود.

 

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی